Lessen
Phoenix Cultuur Meierijstad : www.phoenixcultuur.nl
Muziekschool Médèz Sint-Michielsgestel : www.medez.nl
Kunst & Co Uden : www.kunstenco-uden.nl
Verenigingen
Harmonie Frisselstein in Veghel : www.frisselstein.nl
Harmonie Sint Servaes in Dinther : www.st-servaes.nl
Harmonie OBK in Erp : www.harmonieobk.nl
Harmonie Sint Caecilia in Volkel : www.sintcaecilia-volkel.nl
Harmonie TOG in Berlicum : www.harmonietog.nl
Fluitinfo
Nederlands Fluitgenootschap : www.nfg-fluit.nl
Flutonicon : www.flutonicon.nl
Neflac : www.neflac.nl
Bladmuziek voor fluit : www.fluitnoten.nl / www.spiero.nl
Stichting Fluitconcours : www.fluitconcours.nl
Bladmuziek voor fluit : www.fluitnoten.nl
Van der AA Blaasinstrumenten : www.vanderaablaasinstrumenten.nl
Kies je docent www.kiesjedocent.nl
 fluitwijs-6